Novovoronej-2-Fiziksel-Yol-Verme
Akkuyu NGS için referans santral olarak seçilen santralin 1. ünitesinde fiziksel yol verme çalışmaları başladı

 

Novovoronej NGS-2’de (Akkuyu NGS için referans santral olarak belirlenmiştir) birinci ünitenin VVER-1200 reaktörüne yakıt yükleme işlemlerine başlandı. Santralin personeli, nükleer tesisin işletmeye alınması için verilen lisans çerçevesinde çalışmaları yürütüyor.

 

‘AES-2006’ tasarımına göre inşa edilen güç ünitesinin fiziksel yol verme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen birinci aşama işlemlerinden önce hazırlık çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar kapsamında yakıt demetleri nükleer yakıt deposundan reaktör binasına taşındı ve personel ile ekipman için hazırlık durumu kontrol edildi. 24 Mart tarihinde saat 03:28’de ilk yakıt zarfı yerleştirildi. 25 Mart’ta ise aktif yakıt yükleme işlemlerine başlandı.

 

NGS Müdürü Vladimir Povarov, yeni bir güç ünitesinin devreye alınabilmesi için başlıca koşulun güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi. Bu çerçevede, fiziksel yol verme işlemleri esnasında ilave güvenlik tedbirlerin alınması kapsamında reaktöre yakıtın yanı sıra yakıt demetlerin simülatörleri yerleştirildi ve nötron akış kontrolü için teçhizat tesis edildi.

 

İlk yakıt yükleme test çalışmalarını yürüten baş mühendis Fyodor Tatarkin’in ifadesine göre, ilk yakıt yükleme işlemi kapsamında reaktöre yüklenen nükleer yakıt aradaki yakıt zarflarının üçte birini oluşturuyor. Daha sonra yakıt yükleme işlemleri belirlenen iş programına uygun olarak devam ediyor. 

 

Bilgi için:

 

Novovoronej NGS-2’nin 1 No’lu güç ünitesi, “3+” nesil Rus NGS tasarımı olup, geliştirilmiş teknik ve ekonomik özelliklere sahiptir. Bu ünite, “AES-2006” tasarımına göre inşa edilmiş olup, VVER-1200 nükleer reaktörü ile donatılmıştır. Bu tasarımın temeli, VVER reaktörlü NGS’lerin yarım asırlık güvenli ve kazasız işletme tecrübesine dayanmaktadır. Modern NGS tasarımı, Rus mevzuatının belirlediği gerekliliklerin yerine getirilmesi ve UAEA’nın tavsiyelerine uyulmasına odaklı olarak hayata geçirilmektedir. Yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındıran bu modern reaktörün başlıca özelliği ise, geleneksel aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra ilave pasif güvenlik sistemlerinin de kullanılmasıdır.

 

“AES-2006” tasarımı deprem, tsunami, fırtına, uçağın çarpması gibi etkenler ve bunların kombinasyonlarına karşı koruma öngörülmektedir. “3+” nesline ait olan reaktör, güvenliğin sağlanmasına ilişkin ilgili Rus mevzuatının öngördüğü gereklilikler ve Fukushima NGS’de meydana gelen kazadan sonra güncellenen UAEA tavsiyelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

“AES-2006” tasarımında reaktör bölümü çift koruma kabına sahiptir. Reaktör gövdesinin altında eriyik muhafaza düzeneği bulunur. Reaktör, pasif soğutma sistemine sahiptir.

Novovoronej NGS-2, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGs için referans santral olarak belirlenmiştir.

 

Kaynak: Novovoronej NGS Bilgi ve Halk ile İlişkiler Departmanı