Akkuyu NGS Projesi ÇED Raporu onaylandı
 01.12.2014

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından hazırlanan ve İnceleme-Değerlendirme Komisyonu üyelerinden (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler) gelen görüşler doğrultusunda nihai hale getirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onaylandı. 

 

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından, Mersin İli Gülnar İlçesi, Büyükeceli Beldesi’nde yapılması planlanan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi”ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

 

ÇED Raporu’na ilişkin olarak Ekim 2013 ve Temmuz 2014’de İnceleme Değerlendirme Komisyon (İDK) Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan toplantılara, komisyon üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve halktan da katılım olmuştur. Komisyon üyeleri, Akkuyu NGS Projesi’ne ilişkin ÇED Raporu ile ilgili görüşlerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Yeşil Barış Derneği, Greenpeace, Ekolojik Kolektif Derneği, Türk Tabipleri Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de ÇED Raporu hakkındaki değerlendirmelerini hem sözlü hem de yazılı olarak komisyona iletmiştir. Daha sonra kamuoyu görüşüne açılan rapor, gelen tüm soruların cevapları ile birlikte görüşler doğrultusunda revize edilmiş ve karar için Çevre Bakanlığı’na sunulmuştur.

 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesi 56 kurum, kuruluş ve üniversitenin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da İDK Toplantıları’na bizzat katılarak görüşlerini ve sorularını iletmiştir. Toplantılardan sonra kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler, Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından titizlikle incelenerek ÇED Raporu son haline getirilmiştir. Hazırlık sürecinde birçok alanda ilklerin yaşandığı ve ilgili konuların projeye özgü bilimsel çalışmalarla desteklendiği ÇED Raporu tüm ekleriyle birlikte toplam 5.500 sayfanın üzerinde olup, oldukça detaylı ve geniş kapsamlı bir çalışmadır.

 

Akkuyu Nükleer Santral Projesi için yürütülen ÇED çalışmaları kapsamında, ÇED Başvuru Dosyası 2 Aralık 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Daha sonra 29 Mart 2012 tarihinde santralin yapılacağı sahaya 2,5 km mesafede Büyükeceli Beldesi’nde ‘Halkın Katılımı Toplantısı’ gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası Komisyonca belirlenen ÇED Raporu Özel Formatı ise 21 Mayıs 2012 tarihinde verilmiştir.

 

Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ 3 yıllık bir sürecin ardından 1 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

Akkuyu Nükleer A.Ş. Basın Servisi