Nükleer Sektör Haberleri
11.08.2015

Atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine dair Rusya ve Meksika arasındaki hükümetler arası anlaşma yürürlüğe girdi.

 

2013 yılının Aralık ayında Rusya Federasyonu ve Meksika hükümetleri arasında atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine dair anlaşma imzalanmıştı. Meksika Büyükelçiliği’nin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği notaya göre anlaşma 18 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu nota; atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında temel ve uygulama araştırmalar; enerji ve araştırma nükleer reaktörlerin tasarlanması, inşaatı, işletilmesi, hizmet süresinin uzatılması, işletmeden çıkarılması ve uzmanlarının hazırlanması alanında; nükleer yakıt devresi hizmetlerinin sunulması ve geliştirilmesi, özellikle de araştırma ve enerji nükleer reaktörleri için nükleer yakıtın ikmali, radyoaktif atıkları ile muamele; araştırma ve enerji nükleer reaktörleri için materyal ve bileşenlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve üretimi; nükleer ve radyasyon güvenliğin sağlanması, radyasyondan muhafaza, acil durumlara müdahale; nükleer ve radyasyon güvenlik ile radyasyondan muhafazanın düzenlenmesi, nükleer tesisatlarının, radyasyon kaynaklarının, nükleer materyallerin ve radyoaktif maddelerin depolanma yerlerinin fiziksel muhafazasının denetimi; radyoizotopların üretimi ve bunların sanayide, tıpta ve tarımda kullanılması; nükleer fizik ve atom enerjisi alanında eğitim ve uzmanların hazırlanması vs. dahil ülkeler arasında atom enerjisi alanında işbirliği için hukuki temeli oluşturuyor.

 

Anlaşma; somut işbirliği yönlerinin oluşturulması, anlaşmanın gerçekleştirilmesinin kontrolü ve barışçıl amaçlarla atom enerjisinin kullanılmasına ilişkin meselelerde bundan sonraki danışmanlık için ortak koordinasyon komitesinin kurulmasını öngörüyor. Taraflar; somut projelerin ve bilimsel araştırmaların yerine getirilmesi, uzmanlar arasında değişim, seminer ve sempozyum organizasyonu, bilimsel ve teknik personelin hazırlığı ve eğitiminde yardım, bilimsel-teknik bilgi alışverişi için ortak çalışma gruplarının kurulması aracılığıyla anlaşmanın gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardılar.

 

Kaynak: “Rosatom” Devlet Kuruluşu’nun İletişim Departmanı