Dogal Afet
Akkuyu Nükleer her türlü doğal afet öngörülerek tasarlanıyor

 

Akkuyu NGS Sahası’nın yakın çevresindeki ormanlık alanda büyük çaplı bir yangın meydana geldi  yaklaşık 250 hektar alan yangından etkilendi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırdı.Yangınla mücadele için çok sayıda kara ve havacılık ekipmanları kullanıldı.Tamamen söndürülen yangında can ve mal kaybı olmadı ancak ormanlık alan zarar gördü.

 

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatı sırasında uygulanacak projelendirme norm ve gerekliliklerde, tüm olası doğal afet ve teknojenik etkenlerin, ayrıca onların kombinasyonlarının senaryoları göz önünde bulundurulmaktadır. Akkuyu NGS, sadece normal işletim koşullarında değil, aynı zamanda olağanüstü olayların ortaya çıkması durumunda da güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür durumlar yangın, deprem, rüzgar yükü (kasırga, hortum), patlama, su baskınları, tsunami, büyük teknik tesislerin çökmesi gibi dış olaylar sebebiyle ortaya çıkabilir.

Projelendirme aşamasında kazaların önlenmesi veya sonuçlarının sınırlandırılmasına yönelik teknik önlemler daha öncebelirlenmektedir. Bu amaçlar için NGS’nin inşaat, işletmei ve işletmeden çıkarılması gibi tüm faaliyet döngüsünü kapsayan özel güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.

Yangın güvenlik önlemleri nükleer güç santralinin içerisinde olduğu gibi dışında da sağlanmakta, ayrıca tesislerin kurulumunda kullanılan malzemeler listesinin belirlenmesinde de göz önünde bulundurulmaktadır.

NGS sınırları dışında meydana gelen orman yangınlarından pasif bir şekilde korunma sağlanması için, yangın emniyet şeritleri ve ayrım mesafeleri yapılmaktadır. Nükleer güç santralinin bitişiğinde yangın araçları için özel ve geniş yollar bulunmaktadır. Bu özel yollardaki şerit ve ayrım mesafeleri, alevlerin dışarıda yayılmasının doğal engelleri olmakta ve, itfaiyenin yangının ortaya çıktığı yere hızlı bir şekilde müdahale etmesini ve erişimini sağlamaktadır.

Her bir nükleer reaktör arazisinde bulunan tüm temel bina ve yapılar yangının belli bölgelerin dışına sıçramasını engelleyen yangın duvarları, bölmesi ve ara kat döşemeleri ile bölünmüştür. Verilerini otomatik olarak ana ve yedek kumanda odalarına, ayrıca santralin itfaiye ekibine ileten yangın önleme, koruma kontrol ve kumanda sistemleri mevcuttur. İtfaiye birimlerinin uzak mesafede bulunması durumunda, santral arazisinde çeşitli amaçlarla kullanılacak itfaiye araçları parkına sahip yangın merkezi bina ve yapıları kompleksinin inşası ve işletilmesi öngörülmüştür. Yangın önleme ve koruma çalışmalarının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi, servisin organizasyonu, itfaiye kadrosunun hazırlanması, çeşitli acil durumlarda yangınla mücadele talimleri için tüm koşullar sağlanmaktadır.

Akkuyu NGS projesinde santralin bina ve yapılarının yapı konstrüksiyonlarında azami ölçüde yanmaz, ateşe dayanıklı ikmal malzeme ve elemanları, alev geciktirici kablolar, ateşe dayanıklı yağların kullanılması öngörülmüştür.

Santral arazisindeki tüm bina ve yapılarda itfaiye araçlarının bağlantı yapabilmesi için yangın hidrantları ve iç yangın muslukları şebekesine sahip münferit halka devre dış ve iç yangın suyu boru hattı planlanmıştır Su kaynakları ve güçlü yangın pompa istasyonları sayesinde yeterli su hacmi sağlanmaktadır.

Akkuyu Nükleer A.Ş Operasyonel Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oleg Titov da konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Şu anda Akkuyu NGS şantiyesinde yerine getirilen iş hacimlerine uygun yangın güvenliği ile ilgili yeterli önlemler alınmıştır. Elimizde itfaiye ekibinin organize edilmesi sürecini başlatmak için özel ekipmanlar bulunmaktadır. Bu yönde bir iş paketi etkili bir şekilde yürütülmektedir.  Akkuyu Nükleer Santrali inşa edildiğinde ise, bu tür tehditlerin  bir tehlike oluşturmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda kimsenin kuşku duymasına gerek yoktur.”

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Basın Servisi