Hidrolik Yapılar Sözleşmesi
Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin deniz hidroteknik yapıları ile ilgili sözleşme imzalandı.


Böylece santral projesinin en önemli aşamalarından birine start verildi.


Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) deniz hidroteknik yapılarının projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşme Ankara’da imzalandı.

 

Sözleşmeye Akkuyu Nükleer A.Ş adına Genel Müdür Fuad Akhundov, Cengiz İnşaat adına Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz imza koydu. Akkuyu Nükleer A.Ş’nin Ankara’daki merkezinde gerçekleşen imza törenine,  Akkuyu Nükleer İnşaattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexander Afrov, NGS İnşaat Direktörü Dmitry Tveritinov, Finans Direktörü Grigory Kazakov, Hukuk ve Kurumsal İşler Direktörü İlya Smirnov, Proje Müdürü Ertan Demirbaş ve yüklenici şirketin temsilcileri ile katıldı. İki dilde Rusça ve Türkçe olarak hazırlanan sözleşme toplam 300 sayfayı buldu.

 

Sözleşme imza töreni sırasında konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov şunları söyledi:  “Akkuyu NGS deniz hidroteknik yapılarının projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşmenin imzalanması ile santralin hidroteknik kompleksinin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aktif işlere start verilecektir.”

 

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ise imza sonrasında düşüncelerini şöyle paylaştı: “Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin ihalenin galibi ilanından itibaren 2 buçuk ay gibi kısa bir süre zarfında bu denli kapsamlı bir belgeyi düzenlemesi nedeniyle emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunmak isterim. Biz yakın zamanda Türkiye’nin ilk nükleer santralinin deniz hidroteknik yapıları projesinin uygulanmasına başlayacağız.” Cengiz, Akkuyu Nükleer ile işbirliğinin Türkiye’de yeni bir sektör olan nükleer enerji sektörünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine önemli katkı sağladığının da altını çizdi.

 

Deniz hidroteknik yapılarının inşaatı, Akkuyu NGS projesinin temel aşamalarından biridir. Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca artık bu aşamada Türkiye’de inşaat hizmetlerinin konumlandırılması ilkesi tam ölçekli olarak uygulanmaktadır. İhale katılımcılarında Türkiye Cumhuriyeti deniz sahil şeridinde büyük hidroteknik yapıların inşaatı konusunda deneyim şartı arandı. İhale sonuçlarına göre 9 aday arasından Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. teknik şartname ile ilgili daha uygun koşullar önerdi. İhale Türk mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildi.

 

Akkuyu NGS deniz hidroteknik yapıları; deniz suyunun türbin tesisleri, yoğuşturucuları, diğer ısı mühendisliği bölümü ile ilgili ekipmanların ve güvenlik sistemi ekipmanlarının soğutulması amacıyla kullanılmasının organizasyonunu içermektedir.

 

Sözkonusu işlerin projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşmenin gerçekleştirilmesi sürecinde projenin hazırlanması ve onaylanması, proje uygulama dokümanlarının hazırlanması, inşaat ve montaj işlerinin, çalıştırma ve ayarlama işlerinin, devreye alınma çalışmalarının yerine getirilmesi öngörülmüştür.

 

Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde Türk şirketler, inşaat işlerinin %90’ını, montaj işlerinin yaklaşık %50’sini yerine getirebilecek ve santral ekipmanlarının %40’ını imal edebileceklerdir. Türk şirketlerin toplamda projeye katılımı ise %35-40 oranına yaklaşmaktadır. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 6-8 milyar ABD dolarıdır.

 

Akkuyu NGS projesi şu anda geliştirme aşamasında bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk nükleer santral şantiyesi altyapısının geliştirilmesi ile NGS’nin tüm projelendirme, inşaatı ve devreye alınması dönemindeki tüm çalışmalar,  Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuat ve yasaları ile aynı zamanda Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) önerilerinin gerekliliklerine uygun bir şekilde ilerletilmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumları gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tarafından onaylanması bir zorunluluktur.