Satin Alma Süreçleri Bilgilendirme
Akkuyu NGS, yerli tedarikçileri “satın alma süreçleri” konusunda bilgilendirdi


Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çerçevesinde satın alınacak mal ve hizmetler konusunda Mersin’de farkındalık yaratma semineri düzenlendi. Çukurova Bölgesi’nde ekipman-malzeme tedarikçisi ve üreticisi olarak faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerinin katıldığı seminerde, Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri tarafından potansiyel tedarikçilerin seçim kriterleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

 

Türkiye’nin ilk NGS’si olacak Akkuyu NGS’nin inşaatı ile ilgili olarak, Çukurova Bölgesi’nde faaliyet gösteren mal ve hizmet tedarikçileri için seminer düzenlendi. Seminer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) himayesinde gerçekleştirildi. Seminere, TAEK’in uzun tedarik süresi gerektiren ekipmanlar ile ilgili Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Ceylan, Akkuyu NGS temsilcilerinden Genel Müdür Danışmanı Rafayıl Hacıyev, Satın Alma Metodolojisi ve İhale Bölümü Müdürü Valeriy Lobovich, Kalite ve Standardizasyon Bölümü Müdürü İgor Kogay konuşmacı olarak katıldılar. Farkındalık yaratma seminerine Çukurova Bölgesi’nin ekipman ve malzeme tedarikçisi, üreticisi olan şirketlerinden yaklaşık 60 temsilci katıldı.

 

“Türk şirketler deneyim kazanacak”

 

Akkuyu Nükleer A.Ş. Satın Alma Metodolojisi ve İhale Bölümü Müdürü Valeriy Lobovich, seminer katılımcılarına Akkuyu NGS inşaatı projesinin bugünkü durumu ile ilgili bilgi verdi. Nükleer santral gibi bu denli büyük tesislerin inşaatının, projenin gerçekleştirildiği ülkenin ekonomisine ve refahına her zaman için olumlu yansıdığını belirten Lobovich, şunları söyledi: “Türk inşaat şirketlerinin Akkuyu NGS yapımına katılım sağlayacaklarını ve böylece, nükleer santralin komplike mühendislik tesislerinin yapımı konusunda uygun deneyim kazanacaklarını tahmin ediyoruz. Şu an için Akkuyu Nükleer A.Ş. inşaat işlerinin yerine getirilmesi ile ilgili izin ve lisansların alınması için gerekli belgelerin hazırlanmasıyla uğraşmaktadır. İlgili belgelerin alınmasını müteakiben şirket doğrudan NGS inşaatına başlayacaktır.”

 

“Tedarikçi firmalar TAEK’ten verilmiş izin belgelerini almalı”

 

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kalite ve Standardizasyon Bölümü Müdürü İgor Kogay da, seminer katılımcılarına; Türk tedarikçilerin belgelendirme gereklilikleri, Akkuyu NGS için ekipmanların sevkıyatı için uygulanan uluslararası standartlar, bu ekipmanların imalatı sırasında yapılan kalite kontrolüne ilişkin bilgiler verdi. Konay, “Nükleer santralin güvenlik sistemleri ile ilgili olarak ekipman tedarik eden işletmeler, TAEK tarafından verilmiş izin belgelerine sahip olmalıdır. TAEK’in nükleer tesisler için ekipman tedarikçileri ile ilgili gerekliliklerin yer aldığı yönetmelik TAEK’in resmi sitesinde (www.taek.gov.tr) yayınlanmaktadır” şeklinde konuştu.

 

Akkuyu Nükleer A.Ş. Teknik Direktörlüğünün temsilcileri ise, NGS projesinin gerçekleştirilmesinin her bir aşamasında, faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve 1 Aralık 2014 tarihinde onaylanmış Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporuna uygun olarak yerine getirileceğini vurguladılar. Konuşmacılar, tüm çalışmaların aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) normlarına uygun olarak yapılacağının da altını çizdiler.

 

Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı projesi ile ilgili potansiyel tedarikçilerin deneyimlerinin değerlendirilmesi usulleri, onların seçim kriterleri, hizmet ve ürünlerin uygunluk kontrolünün gereklilikleri, ayrıca onların kabul edilmesi konusundaki bilgiler Türk şirketleri temsilcilerinde oldukça ilgi uyandırdı. Bilgilerin sunumundan ve sorulara yanıt verildikten sonra seminer katılımcıları Akkuyu Nükleer A.Ş’nin nükleer santralin yapımının ve devreye alma hazırlıklarının daha kesin bir şekilde yönetilmesini olanaklı kılacak proje odaklı yaklaşım uyguladığı konusundan emin oldular.

 

Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı projesinin gerçekleştirilmesinde tüm satın alma işlemleri açık ve şeffaf olarak yapılmaktadır. İşverenin gerekliliklerine cevap veren, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak izin belgelerine sahip olan şirketler, satın alma işlemlerine iştirak etmek üzere başvuru dilekçesi ile müracaat edebilir. Proje gerekliliklerine uygun, kaliteli ürünleri uygun koşullarda ve piyasa fiyatlarıyla sunan herhangi bir kuruluş, Akkuyu NGS için ekipman ve hizmet tedariki ile ilgili satın alma ihalesini kazanabilir.

 

Akkuyu NGS hakkında:

 

Akkuyu NGS inşaatı projesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetleri arasında imzalanmış Hükümetlerarası Anlaşmaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Her biri 1200 MW kurulu güce sahip, Rus tasarımı VVER-1200 tipi dört adet nükleer reaktörün yapımı öngörülmüştür. Tüm üniteler işletmeye açıldıktan sonra santral yıllık olarak yaklaşık 35 milyar kWh elektrik enerjisi üretecektir.

 

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Basın Servisi